นพ.อรรจน์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นพ.อรรจน์ วิศิษฏ์สรอรรถ (หมออาร์ท)
Dr.At Wisitsora-at

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
  • American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM)
  • Certificate of Advanced Botulinum Toxin and Filler Injection

เลขใบประกอบวิชาชีพ

  • ว 66119

สาขาที่ให้บริการ

  • สาขา เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา