พญ.เพชรแกมพลอย ชิว

พญ.เพชรแกมพลอย ชิว (เพชรชิว)
Dr.Petchgamploy Chiu

ประวัติการศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Post Graduate Diploma in Clinical Dermatology จาก Queen Mary University of London
  • certified in advance filler injection
  • certified in advance botox injection
  • trained for Sigmalift and Ulthera procedure
  • trained for meso injection and vital injector

เลขใบประกอบวิชาชีพ

  • ว 61076

สาขาที่ให้บริการ

  • สาขา เซ็นทรัลศาลายา