พญ.ชนิกานต์ ชำนาญกิจโกศล

พญ.ชนิกานต์ ชำนาญกิจโกศล (หมอมายมิ้น)
Dr.Chanikan Chumnankijkosol

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University (First Class Honors)
  • Certificate of botulinum toxin injection
  • Certificate of dermal filler injection
  • Certificate of advance laser treatment for facial and body rejuvenation
  • Certificate of thread lifting
  • Certificate of attendance for multi-bidirectional thread lifting

เลขใบประกอบวิชาชีพ

  • ว 65887

สาขาที่ให้บริการ

  • สาขา เซ็นทรัลเวสต์เกต