นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) คืออะไร

นโยบายที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการแจ้งเจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมูลผลข้อมูล ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ซึ่งทางกังนัมคลินิกได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของทางคลินิกเป็นอย่างมาก จึงได้มีการชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปแนวทางการใช้ เปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากการใช้งานคุกกี้ (Cookies) บทเว็บไซต์ของเรา

นโยบายในหน้านี้จึงเป็นข้อมูลรายละเอียด หลักการนำข้อมูลไปใช้ รวมไปถึงประเภท วิธีจัดการคุกกี้ (Cookies)
บทเว็บไซต์ และการแจ้งให้ทราบถึงการมีคุกกี้ (Cookies) บทเว็บไซต์ของเราซึ่งทั้งนี้หากท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลจะมาจากการใช้การบริการต่างๆ ดังนี้

 • การเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ผ่านทาง browser’s cookies
 • ข้อมูลขั้นตอนการสมัครใช้บริการหรือข้อมูลขั้นตอนการยื่นสิทธิ์คำร้องต่างๆ
 • การทำแบบสอบถาม ข้อมูลการตอบโต้ทาง email หรือข้อมูลการสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

กลุ่มประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เราได้มีการเก็บรวบรวมจากท่าน มีชุดข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลกลุ่มระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด อายุ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือหมายเลขธนาคารออนไลน์
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการกับทางบริษัท เช่น ประวัติข้อมูลการทำหัตถการ การนัดหมายแพทย์ ภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัท (CCTV)
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ประวัติการใช้ยา การแพ้ยา การแพ้อาหาร หรือการวินิจฉัยการรักษาต่างๆ
 • ข้อมูลการแสดงความเห็น (Feedback) การติชม ความเห็น การวิจารณ์ต่างๆ ที่ให้กับทางบริษัท
 • ข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่าน Cookies และ IP Address

จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการท่านในฐานะลูกค้า รวมไปถึงแจ้งข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เช่น

1. เพื่อให้บริการทางการแพทย์

 • การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ วินิจฉัยอาการต่างๆ
 • การสร้างโปรไฟล์ประวัติการรักษา
 • การสำรองข้อมูลการค้นหาและการนัดหมายแพทย์
 • เพื่อการตรวจข้อมูลในการยืนยันตัวตนกับทางบริษัท
 • การติดตามผลการรักษา
 • การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมไปถึงการตอบรับคำร้อง คำวิจารณ์ของท่าน

2. เพื่อแจ้งโปรโมชั่นและข้อมูลข่าวสารของทางบริษัท

 • เพื่อแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น การแนะนำบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
 • การสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจหลังใช้บริการกับทางบริษัท
 • เพื่อความสะดวกในการค้นหาบริการรวมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มีกับทางบริษัท

3. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการชำระเงิน

 • เพื่อการตรวจสอบการชำระเงิน ค่าบริการต่างๆ ทั้งผ่านทางธนาคารออนไลน์และทางบัตรเครดิตต่างๆ
 • สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการ
 • สำหรับการขอคืนเงิน

หลักการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลขอท่านจากทั้งการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของทางบริษัท รวมไปถึงการได้ข้อมูลมาจากบุคคลที่สามอย่าง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่ท่านได้มีการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

การเก็บรักษาข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นทางบริษัทได้ทำการเก็บรักษาในลักษณะ Soft Copy หรือ Hard Copy โดยจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่คอมพิวเตอร์หรือเก็บไว้บนระบบ Cloud ของบริษัท

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ทางบริษัทได้มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาประมวลผล 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เลิกสัญญา โดยเมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการทำลายชุดข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวและไม่มีสิทธิ์ในการกล่าวอ้างถึงฐานข้อมูลของท่านอีกต่อไป

รายละเอียดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิในการว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) : ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงและข้อรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
 2. สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be Informed) : มีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้จะถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด และจะเปิดเผยข้อมูลแก่ใครบ้าง
 3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง
 4. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) : ท่านมีสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to Erasure หรือ Right to be Forgotten) : ท่านมีสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสามารถทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนได้ หรือมีสิทธิในการถอนความยินยอม การเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการชั่วคราวได้
 7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) : ท่านมีสิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นข้อมูลในปัจจุบันได้

การส่งข้อมูลด้านการส่งเสริมทางการตลาด

หากท่านได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ทำให้ในระหว่างที่มีการใช้บริการของทางบริษัท ทางเราจะทำเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ (Cookies) เพื่อทำการส่งข้อมูลข่าวสารบริการต่างๆ อย่าง โปรโมชั่น บริการใหม่ของทางบริษัทที่คาดว่าท่านอาจจะมีความสนใจให้ท่าน ซึ่งหากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมในการรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้

ความหมายของคุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) ถือเป็นไฟล์ข้อความ (text file) ที่มีขนาดเล็กเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน รวมไปถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์ที่เลือกใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์

ประโยชน์ของคุกกี้ (Cookies)

ทางเราได้ใช้คุกกี้ (Cookies) ในการจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำข้อมูลชุดดังกล่าวนำไปเพื่อปรับใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดไปจนถึงการนำชุดข้อมูลดังกล่าวนำไปวิเคราะห์และนำเสนอบริการของทางบริษัทให้ท่านได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ (Cookies) ที่เราเลือกใช้

ทางบริษัทได้มีการใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ประเภทตามรายละเอียดดังนี้

 1. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytics Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะมีส่วนช่วยในการวัดผลการทำงาน จากจำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Essential Cookies) : เป็นคุกกี้ที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราได้ทุกส่วนและรวดเร็ว ซึ่งหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บหรือลบออกไป
 3. คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Marketing Cookies) : คุกกี้ประเภทจะถูกใช้ในการจดจำข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจุดเยี่ยมชมที่ท่านมีความสนใจ เพื่อนำชุดข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และพัฒนาการตลาดที่เหมาะสมกับท่านในอนาคต
 4. คุกกี้ประเภทการทำงาน (Preference Cookies) : เป็นประเภทของคุกกี้ที่จะถูกใช้ในการจดจำข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านมีความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ท่านมีความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องเลือกทำรายการใหม่อีกครั้ง

การจัดการข้อมูลหรือการลบคุกกี้ (Cookies)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อทำการปฏิเสธการเก็บข้อมูลผ่านตัวเบราว์เซอร์ (Browser) ที่ท่านใช้ได้ดังนี้

 • Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0
 • Firefox : https://www.healthcare.gov/question/how-do-i-clear-my-browser-s-cookies/
 • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 • Safari : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

บุคคลที่อาจถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดต่อบุคคลที่สาม ซึ่งเราจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกเผยแพร่ต่อกลุ่มคนดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตหรือได้มีการกำหนดไว้
 • กลุ่มบริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ
 • ธนาคารหรือกลุ่มผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
 • หน่วยงานการตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลากร

นโยบายและมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถือเป็นนโยบายที่ถูกใช้เฉพาะสำหรับการใช้งานบริการของเราผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นหากท่านได้มีการกดลิงก์เว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นโดยถึงแม้ว่าจะเป็นการกดผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องตรวจสอบศึกษาข้อมูลปฏิบัติตามเงื่อนไขนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าวที่เป็นการแยกต่างหากกับเว็บไซต์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านพบว่าได้มีเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการละเมิดดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสีย ความไม่สบายใจแก่ตัวท่าน เราจะทำการแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องติดต่อสำหรับใช้สิทธิใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้องการลบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่กังนัมคลินิกทุกสาขาหรือติดต่อผ่านทางสำนักงานใหญ่ได้ที่

 • บริษัท โซลคลินิก จำกัด
 • 294 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0735557003600
 • โทร : 064-945-2323

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในเหตุกรณีที่ท่านตรวจสอบพบว่าทางพนักงาน เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเรามีการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถเข้าร้องเรียนได้ที่หน่วยงานที่ควบคุมดูแลอย่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล