นายแพทย์ สุภทัต กรรตุกิติ

นพ. สุภทัต กรรตุกิติ (หมอโบ้)
Supatat Kantukiti

ประวัติการศึกษา

  • Faculty of Medicine ,Srinakharinwirot university
  • Certificate of Cadaver workshop Anatomy masterclass ,King Chulalongkorn memorial Hospital
  • Certificate of Cadaver workshop and hand on for filler injection ,Faculty of medicine Siriraj hospital

เลขใบประกอบวิชาชีพ

  • ว 64236

สาขาที่ให้บริการ

  • สาขา ซีคอนสแควร์