นพ.ธนสักก์-ลิมปิรัชน์

นพ.ธนสักก์ ลิมปิรัชน์ (หมอเอ็ม)
Dr.Thanasak Limpirat

ประวัติการศึกษา

  • จบการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • Attendance of IMCAS world congress 2023 Paris, France
  • Merz academy Belotero filler and skin radiance injection workshop 2022
  • The Openhouse of AMI 2022
  • AMI consultation Exploring Patient Assessment to Treatment Planning Through an Archetype Approach 2022
  • Face Anatomy Cadaveric Workshop 2022

เลขใบประกอบวิชาชีพ

  • ว 62994

สาขาที่ให้บริการ

  • สาขา เดอะพรอมานาด